EU-countries02

Mit nevez­hetnénk valóban európai integ­rációnak?

Azt a kérdést kell feltenni elsőként: az integráció alatt jogi egységességet értünk, vagy beleértjük a gazdasági felzárkózást, a jóléti kibontakozást, és a magállamok felé közeledést is?

AZ INTEGRÁCIÓ NEMES GONDOLAT HA AZ EGYENLŐSÉGRE ÉS A FELZÁRKÓZÁSRA ALAPUL

Az integráció nemes eszméje napjainkra kiüresedett, az egységesítés befulladt, a felzárkózás minden erőfeszítés ellenére elakadt. Az Unió perifériái rendszert váltottak abbéli reményükben, hogy felfejlődhetnek Európa vezető államai szintjére, de napjainkra ez meghiúsulni látszik. A jogrendszer harmonizációja folyamatosan előrehaladt, de ezt nem kísérte a gazdasági egységesülés, és jóléti “kiegyenlítődés”.

Azzal az illúzióromboló jelenséggel szembesülünk, hogy a “mintaállamokról” szóló hírek utólag propagandává silányulnak, ugyanis jellemző módon a bekapcsolódó volt szocialista államok nem érték el az 1998-as foglalkoztatási szintet. Ha nem érték el, akkor miért beszélünk mintaállamokról? Miért nem érte el a bérszínvonal a rendszerváltók esetén sem pl. a görög vagy a portugál szintet, pedig a GDP tekintetében egyesek már felzárkóztak? Minek köszönhető a 30%-50%-os különbség? Miféle integrációról beszélünk, ha akár ugyanolyan teljesítmény esetén sem valósul meg a felzárkózás?

MILYEN ÉRTÉKVÁLASZTÁSRÓL BESZÉLÜNK?


Azt is mondják, hogy értékválasztás valósult meg az Európai Uniós belépéssel. Ennek kapcsán viszont azt a kérdést kell feltenni, hogy milyen értékek mentén nézi el az Unió a csalárd devizahitelezést? Miért támogatja a közép-keleti illegális bevándorlók letelepítését? Milyen értékválasztásról beszélünk, amivel a csőd szélére került görögök kapcsán szembesülünk?

Hogy lehetséges Uniós tagként az Orbán kormánynak alkotmánytalanul alkotmányozni? Milyen értékválasztás az, amiben egyes uniós politikusok tiltakoznak a magyar határon felállított kerítés ellen, ami az illegális határátlépőket volna hivatva akadályozni?

Lehetséges-e, hogy az Unió nem egy közös értékekre alapuló közösség, hanem egy megalomán birodalmi projekt? Ami egyfajta új hatalmi tényezőként akar a nemzetállamok felett hatalmat gyakorolni? 

Tags: No tags