A Közös Nevező névválasztása tükrözi a jellegét is.

A “közös” jelző a tömegdemokráciába vetett bizalmat jelzi, azt, hogy a politikai döntéseket lehetőség szerint közösen kell meghozzuk, és ez ügyben az állampolgárokat be kell vonni. A képviseleti demokrácia a jelek szerint szűk keretet képez a demokráciához, és ezt újszerű eljárásokkal kell meghaladni.


A “nevező” jelző valamelyest utal a modern filozófiára, arra, hogy közös valóságunk a diskurzus által létezik, és civilizációs feladatunk a közös valóság minél jobb megragadása.


A Közös Nevező egy összekapcsolódást képviselő párt. Be kívánja vonni a nemzeti, a közösségies, és a szabadságban hívőket is. Meg akarja békíteni, és közös platformra akarja hozni őket.


Meg kell szüntetni a történelmi szembenállást és megosztottságot

Úgy gondoljuk, hogy a történelmi szembenállás a korábbi ideológiai teóriákban hívők esetén megszüntetendő mert ez egyre nyilvánvalóbb kibékíthetetlen ellentétekhez vezet, és meg kell találni a közös pontokat a nemzetiek, a liberálisok és a közösségiességben gondolkodók között. Le kell végre folytatni azokat a vitákat, melyek választ adnak egy jobboldali számára arra, hogy mi a “szabadság”, vagy hogy a liberális számára mi a regionális érdekérvényesítés alapja.

A korábbi ideológiák híveit SZEMBESÍTENI KELL azzal, hogy nemzetben (regionalitásban), szabadságban (laissez faire) és a szociális gondolkodásban civilizációs alapelvek fogalmazódnak meg, és helytelen egyikre helyezni a figyelem fókuszát, és a másikat elhanyagolni.

Úgy gondoljuk, hogy nyilvánvaló a liberális demokráciában a szociális rendszer jelentősége és az állam elosztó szerepe, és elhibázottnak gondoljuk a szélsőséges neoliberális szemléletet, ami el akarja sorvasztani az államot. Ha a fejlett államokat nézzük, akkor láthatjuk, hogy a liberális kapitalizmus normális működésének jelensége az, hogy az állam a gazdaság felét képviseli, és elutasítunk, mi több károsnak tekintünk minden ezzel szemben megfogalmazott célt.