gy-bírálható-megalapozottan-a-Fidesz-tevékenysége

A Fidesz megala­pozott bírálata

Az a képtelen állapot uralkodik hazánkban, hogy mindenki szidalmazza a kormánypártot, ugyanakkor ez nagyon gyakran megalapozatlan, illetve nyilvánvaló, hogy ezek a reakciók világnézeti felfogásbeli különbségből származnak, tehát érzelmi alapokon állnak. Ezzel szemben meg lehet fogalmazni un. megalapozott kritikát is, erre teszünk most kísérletet, és ezt a kritikát egyben megoldandó problémafelvetésnek is tekintjük.


  1.   Jogelvekkel szembemenő alkotmányozás
A parlamenti politikai elitnek nem volt joga új alkotmányt életbe léptetni, az alkotmányt alaptörvénynek átnevezni, és a Magyar Köztársaságot “leváltani” Magyarország nevű állammal. Államot a szuverenitás értelmében a népnek van joga alkotni, és azt érvényes népszavazáson többséggel kell hivatalosan elfogadnia. A magyar állam pillanatnyilag törvénytelenül működik.

  2.   Részvétel a csalárd devizahitelezés fenntartásában.
A Fidesz az átvert adósoktól megtagadta a kérdés igazságos rendezését, és mentette a bankok hibás pénzügyi konstrukcióját a különféle eljárásokkal. (pénzbiztos, forintosítás, árfolyamgát gyűjtőszámlával, eszközkezelő, stb.) Ezzel szemben a hitelnek nevezett kölcsön hibás konstrukció volt, mert egy kölcsön esetén a tőketartozás nem nőhet szabályos szerződéses törlesztés esetén, így ez kimerítheti a csalás tényállását is, és a Fidesz ennek visszamenőleges jellegű legalizálásában vett részt.

  3.   A Fidesz “Konzultációja” áldemokratikus megoldás
A konzultációs kérdőívek közönséges politikai szélhámosságnak nevezendők, mert semmiféle garancia nincs arra, hogy a visszaküldött íveket ellenőrzött módon összesítenék, a kérdésre adott válaszok pedig semmiféle kötelezettséget nem jelentenek a kormány tevékenységével kapcsolatban.

  4.   A szokványos államrend megtörési kísérlete
A Fidesz felhígította az alkotmánybírói kart számára lojális személyekkel, kísérletet tett a bíróság rendszerének olyan átalakítására, amiben szabadabban “befolyásolhatók” az események, ügymenetek. A pénzfelügyeletet beolvasztotta a titkosított működésű MNB-be, valószínűleg azért, hogy a csalárd devizahitelezés felelősségét áttegye a Nemzeti Bankba. Kinevezte Polt Péter főügyészt és Áder János köztársasági elnököt, melyek lojalitásával kapcsolatban nem lehetnek kétségeink. Ellehetetlenítette a népszavazásokat, mert olyan magas kritériumokat szabott, ami miatt valószínűleg nem lesz több érvényes népszavazás Magyarországon.

  5.  A gazdagoknak kedvező egykulcsos adó bevezetése
Az egykulcsos adó jelentősen csökkentette a gazdagok adóját, viszont a legkisebb keresetűek jövedelmét visszavágta. Egy következő tisztességes politikai erőnek erkölcsi kötelessége visszaállítani a progresszív adózást, amit civilizációs vívmánynak tekintünk.

  6.  A munkajogok csorbítása, és a szakszervezetek korrumpálása
A munkajogok lefaragása hosszú távon egyaránt hátrányos mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából, mert a rossz körülmények között dolgozók egészsége tönkremehet, és nehézségeik megszüntetésre más munka után nézhetnek. Irányadó inkább a német “rajnai kapitalizmus” modellje lehetne, ahol a munkások aktívan vannak bevonva a döntésekbe, és érdekeltek a termelésben.

  7.  A foglalkoztatás közmunkásokkal bővítése
Hihetetlen dilettantizmusra vall az, hogy nagy tömegeket vont be a Fidesz a munka világába olyan területeken, ahol lényegében nem érvényesek a legalapvetőbb közgazdasági szempontok:  az exportképesség, a versenyképesség és a hozzáadott érték. Ezek a munkák valójában segély helyett létesültek, és valószínűleg arra a szólásra vezethetők vissza, hogy: aki nem dolgozik ne is egyék.

  8.  Oligarchák földtörvénye
A magyar agráriumot a Fidesz közreműködésével elfoglalta egy erre szakosodott szervezett oligarcha csoport, akik elsősorban a földalapú támogatásokra és a földspekulációra játszanak. A helyi gazdák a jelek szerint hiába pályáztak a földekre, mert a törvényeket nem rájuk írták, a bizottságokban pedig az oligarchák emberei kaptak helyeket. Így volt lehetséges, hogy óriási, több ezer hektáros “családi” tulajdonok jöttek létre, kirekesztve a földből a helyieket. Egy következő tisztességes kormánypártnak ezzel a visszaéléssel is foglalkoznia kellene.   

 (a sor szinte korlátlanul bővíthető)

Tags: No tags