A-migrációs-krízisre-egyenlőre-nincs-megoldás01

A migrációs krízisre adható válaszok

Tudomásul kell venni azt a tényt, hogy a migrációs válság a “nagyhatalmak”, és első sorban az Egyesült Államok geopolitikai hibái miatt robbant ki. Az arab térség liberalizálása – amit arab nacionalizmusnak nevezünk – kudarcot vallott, mivel a muzulmán térség összetartozása inkább vallási természetű, és itt a polgárok nem nemzetben gondolkodnak, hanem inkább a Korán iránymutatásaiban.

Elsősorban az Egyesült Államok avatkozott be a 2. Világháborút követően az arab térségben, és Dél-Amerikában hogy számára lojális vezetés kerüljön az államok élére, és ezek a puccsok és felforgatások nagy mértékben aláásták a modern “keresztényinek” mondott államok megítélését. A terrorizmus elsődleges okaként a sorozatos puccsokat, és a kizsákmányolást kell megjelöljük, és azt, hogy az atlanti integráció “modern” államai segítő szándéka elsősorban bombázásokban testesül meg.

A szegény tömegek a jobb megélhetés miatt a gazdagabb térségek felé igyekeznek, ami persze természetes jelenség, ugyanakkor egy külföldi állampolgár határátlépése és letelepedése nem jog – legalábbis klasszikus értelemben, és a határátlépés megtagadását meg sem kell indokolni. (Zöld Kártya) Jogokat a politikai közösség azoknak biztosít, akik azt létrehozták, és fenntartják – és a politikai közösségeknek általános irányelve, hogy azokat engedik be országukba, akikről úgy vélik, hogy hasznosak lehetnek a közösségüknek. A zöldhatáron megjelenő migránsok pedig nem ilyen személyek.

AZ UNIVERZÁLIS JOGOK

Képmutatónak tűnik más államoktól az Uniós határon megjelenők kapcsán EGYOLDALÚ szolidaritásra és univerzális jogokra hivatkozni. A lehetséges bevándorlók nyilvánvalóan még hosszú ideig nem tudnának bekapcsolódni a termelésbe, így alapvetően elhibázott az az elképzelés, hogy hasznosak lehetnek Európának. Nem a befogadással kellene kimutatni a szolidaritásunkat, hanem országaik felzárkóztatásával – de azért ne kergessünk ilyesfajta ábrándokat sem, mert utoljára talán a Marshall-segély volt ehhez fogható kezdeményezés, és a liberális világkapitalizmus keretei között nem létezik felzárkóztatás (?) csak önerőből felzárkózás. (hacsaknem bekövetkezik egy paradigmaváltás) Az államok között nincs szociális viszony (és nincs demokrácia), ahogy az államokon belül is a szociális háló sem jótétemény, hanem a kapitalizmus eljárása a politikai feszültségek “szinten tartására”. (az államok közötti viszonyban az erő(egyensúly) elve érvényesül, tehát a nyers természeti törvény)

KORÁN VAGY ALKOTMÁNY?

A közép-keleti térségből jövők többnyire muzulmánok, a célország nyelvét nem beszélik, és sokszor írástudatlanok. A nyugat-európai esetek tanulsága szerint belterjes kolóniákat alkotnak a befogadó országokban, és egyrészt a sikerorientált kultúra részbeni elsajátítása miatt szembesülnek saját kudarcukkal, másrészt félig talajt vesztetté válnak, és így nehezen állítható, hogy megtalálják a boldogságukat új hazájukban. Mindemellett hívőként más alapelveket tartanak szem előtt, és míg az európai ember a jogban és az alkotmányosságban hisz, addig a muzulmánok ennek hajlamosak lehetnek elé helyezni a Koránt, a maguk szentírását.

Nem lenne szabad ezt a két felfogást a politikai közösségben összekeverni, sőt maga a nemzeti-etnikai különválás eleve elejét veszi a fajgyűlöletnek. A történelem lapjai tanúskodnak arról, hogy hasznosíthatja a politika az etnikai különbségeket, és hogy ezzel hogy tereli el a figyelmet az egyre súlyosabb társadalmi problémáktól.   

Tags: No tags